Posts Tagged ‘Nadia Saphira’

Gadis edisi ulang tahun

Posted by: Haqi Achmad on November 18, 2008

Red Carpet MTV Indonesia Awards 2008

Posted by: Haqi Achmad on November 8, 2008

Cover Edisi Ultah

Posted by: Haqi Achmad on November 8, 2008